Hoofdinhoud


De biologische natuurwetten zijn zo oud als het leven zelf. Ze zijn echter relatief kort geleden herontdekt en voor de meeste mensen nog volledig onbekend en daarmee nieuw. Bij alles wat nieuw is moet men er eerst mee vertrouwd raken en het leren kennen om te kunnen beseffen wat het nieuw-ontdekte precies inhoudt. Ook toen Dr. Hamer de eerste natuurwetten ontdekte, besefte hij niet, van welke enorme waarde en belang deze ontdekkingen zouden zijn. Met uw archaïsche (=oer-) bewustzijn zult ook u ze kunnen herkennen en herontdekken.

Eén van de belangrijkste ontdekkingen is de rol die de psyche speelt bij het ontstaan en verloop van wat wij "ziekte" noemen. Een rol die tot op heden niet algemeen wordt onderkend en waarmee bij de huidige reguliere klinische therapieën geen rekening wordt gehouden.

De Germaanse Geneeskunde is niet echt een therapievorm. Er is weliswaar sprake van een "therapeutische werking" van de Speciaalprogramma's, die de betrokkene in de conflictactieve fase aanzet tot het oplossen van zijn biologische conflict(en) en die in de genezingsfase het herstel automatisch laat intreden voor een terugkeer tot de "gezonde" toestand. Echter de Germaanse Geneeskunde maakt duidelijk hoe de natuur en het leven zelf in haar eigen 'geneesmiddelen' voorziet.
Hoewel ze de therapeut zeer effectieve gereedschappen ter beschikking stelt, is de Germaanse Geneeskunde eigenlijk voor iedereen bedoeld. Ze toont ons hoe we als levende wezens reageren en functioneren. Hierdoor wordt voor ons zichtbaar wat voor ons werkelijk 'een probleem' is en wat niet.
In onze informatiemaatschappij kan niemand beweren dat het niet belangrijk zou zijn om te weten hoe ons lichaam functioneert. Leven we ons hele leven in een lichaam waarvan we niet weten hoe het nu echt werkt?
De Germaanse Geneeskunde beschrijft dit functioneren op relatief eenvoudige wijze in 5 biologische natuurwetten en laat ons zien hoe de basisprincipes werken.

Om als 'niet-wetenden' een beeld te krijgen van hoe zoiets nieuws er dan uitziet, maken we een vergelijking met een ontdekking uit het verleden:

Stel je nu eens voor dat we zouden leven in een tijd, waarin wordt aangenomen dat de aarde een platte schijf is. Nu ontmoeten we iemand die beweert (en hij heeft goede aanwijzingen daarvoor), dat de wereld een bol is en dat deze door de ruimte zweeft. Hoe legt hij dat de anderen uit?
Zolang we blijven denken vanuit het beeld van een platte wereld, kunnen we ons geen voorstelling van een zwevende bol maken. We kunnen er lang over soebatten, maar iedereen heeft z'n eigen standpunt in het platte vlak, dat men dan, bijna gedwongen, hardnekkig gaat verdedigen.

Men moet eerst een stap in de richting van de nieuwe voorstelling zetten en zich enigszins losmaken van de oude denkpatronen, om het nieuwe te kunnen leren kennen, te accepteren en integreren. Vandaag de dag heeft niemand er problemen mee, dat de wereld een bol is en dat ze in Australië zogezegd 'ondersteboven' rondlopen. En de aarde is ook dezelfde gebleven; of wij nu denken dat ze plat of rond is, de aarde blijft in dit opzicht onveranderd.

De motivering voor de hieronder genoemde 'voordelen' voor diegene, die zich de basisregels van de Germaanse Geneeskunde eigen maakt kan men dus pas begrijpen als men zich met deze regels vertrouwd heeft gemaakt. Het heeft geen zin ze hier te beargumenteren, omdat en zolang ze vanuit een andere invalshoek (dimensie) worden waargenomen (plat i.p.v. rond). Zodra men een beetje vertrouwd is met de biologische wetmatigheden, kan men zijn eigen vragen doorgaans zelf beantwoorden.

Als men zich de biologische natuurwetten eigen heeft gemaakt, dan zijn de volgende consequenties te voorzien:

  • Men is minder ontvankelijk voor ziektes (liever: Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS));
  • Men kan zelf ziektes (SBSen) in een vroegtijdig stadium herkennen, voorspellen en oplossen;
  • Men krijgt een andere kijk op het leven en de herstellende vermogens van alles wat leeft, zoals ook van het eigen lichaam;
  • Men wordt met vertrouwen ouder, wetende dat men niet hoeft te lijden in of met gebreken;
  • Men is in staat, andere mensen te helpen bij voor hen onoverkomelijke zaken;
  • Men is in staat, zichzelf en daarbij zijn medemens beter te begrijpen;
  • Men ziet de wereld en onze samenleving in een ander daglicht.

Dit ligt voor iedereen binnen handbereik. Het is geen moeilijke materie en men hoeft geen onderscheidingen te hebben of te halen.
Alleen interesse en een beetje tijd. Het moeilijkste is het, om de eerste stap te zetten. De deur te openen naar en voor een revolutionair nieuw inzicht betreffende "ziekte" en alles wat daar mee samenhangt, door bereid te zijn alle in ons gevestigde opvattingen dienaangaande te heronderzoeken. De rest gaat bijna vanzelf.

Op deze site vind je de belangrijkste grondbeginselen en deze informatie zal in de toekomst verder worden uitgebreid (suggesties zijn welkom).
Ook worden er in Nederland en Vlaanderen seminars gegeven tegen kostprijs, om iedereen de mogelijkheid te geven zich hier verder in te verdiepen.
Ben je hierin geïnteresseerd, meld je dan via het aangegeven emailadres.